วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์บทความเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรรายวิชาการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 213240
บทที่ 3 ระบบสารสนเทศและการตัดสินใจการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์

การสอนและการตรวจวินิจฉัยโรคอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วย โดยแสดงภาพคนไข้พร้อมอาการให้นักศึกษาถามคำถาม สั่งตรวจทดลอง คอมพิวเตอร์เสนอผลการทดลองให้ทราบ ให้นักศึกษาวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไร ให้สั่งการรักษา และให้คอมพิวเตอร์ใช้เลขสุ่มเสนอผลการรักษา เป็นต้น
ทางด้านการวิจัย มีการใช้คอมพิวเตอร์มากมายหลายโครงการ เช่น ในเมืองไทยมีการวิจัยการแพ้ยา เป็นต้น
ในต่างประเทศ มีการใช้คอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองด้านการแพทย์ต่างๆ เช่น การระบาดของโรค การควบคุมการทดลอง การติดตามวัดผล และการรักษาคนไข้เป็นต้น มีการใช้หุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ช่วยคนไข้ที่ตกใจอย่างกะทันหันจนพูดไม่ได้ ให้สามารถพูดได้อีกครั้งหนึ่ง มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสมองว่าเป็นเนื้องอกหรือไม่ ถ้าเป็นก็ให้คอมพิวเตอร์ควบคุมการส่งรังสีเอกซ์ให้ไปรวมกัน ณ จุดเนื้อร้ายเพื่อเผาเนื้อร้ายนั้น มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการหาสูตรผสมยา และตรวจสอบสูตรที่เสนอมาว่าเป็นสูตรใหม่นั้น ใหม่จริงหรือไม่ เป็นต้น

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Jesus the true vine.

John 15 :4-6

4 "Abide in Me , and I in you . As the branch cannot bear fruit of inseif, unless it abides in the vine, neither can you, unlessyou abide in Me."
5 "I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him bears much fruit; for without Me you can do nothing."
6 "If anyone does not abide in Me, he is cast out as a branch and is withered; and they gather them and throw them into the fire , and they are burned.


คลังบทความของบล็อก

hosanna